Algemene informatie Programma Rust voor
Adobe Acrobat Document 637.7 KB

Samen met andere natuur- en landschapsorganisaties gaat Vogelbescherming Nederland de komende vier jaar de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels sterk gestimuleerd. Daarvoor is het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen’ gestart. Het doel is enerzijds meer rust creëren voor vogels door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds wil het project bezoekers meer van de wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen. Dit doen we door nieuwe vogelkijkplekken te creëren en gratis vogelherkenningskaarten, een vogelherkennings-app, verrekijkeruitleenpunten, educatieve posters, animatiefilms en fiets- en wandelroutes te ontwikkelen. De filosofie erachter is eenvoudig: hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in het waddengebied, hoe groter de steun voor behoud en herstel.

Waarom is rust voor vogels belangrijk?

Het waddengebied is van levensbelang voor miljoenen vogels. Ze brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun loodzware trektochten van het Hoge Noorden naar Afrika en vice versa. Ze moeten bijtanken en uitrusten. Doen ze dat niet, dan hebben ze niet genoeg energie om jongen groot te brengen of overleven ze de lange trektochten eenvoudigweg niet. Voor trek- en broedvogels is genoeg rust dus absolute noodzaak om te overleven.

Ruimte voor economische ontwikkeling

Het waddengebied gaat voor recreanten nadrukkelijk niet op slot. Het project krijgt een duurzaam karakter, heeft ook oog voor economische ontwikkeling en creëert draagvlak voor natuurbescherming. De projecten die van start gaan zijn:

Optimaal genieten van waddenvogels

Uniek aan het plan is dat bezoekers van het waddengebied beter worden gefaciliteerd om van vogels te genieten. Onder meer door ze te verleiden ‘andere paden in te slaan’ en door bijzondere vogelkijkplekken te creëren, waar je zonder verstoring optimaal en soms heel dichtbij van vogels kan genieten. Maar ook door hulpmiddelen te ontwikkelen die het vogels kijken in het waddengebied leuker maken. Daarvoor worden ontwikkeld:

  • Gratis vogelherkenningskaarten: Voor elk Waddeneiland en de Noord-Hollandse, Friese en Groningse waddenkust wordt een gratis verkrijgbare kaart ontwikkeld met de 50 belangrijkste wadvogels en een plattegrond met daarop de beste vogelplekken en fiets- en wandelroutes
  • Gratis vogelherkenningsapp
  • Nieuwe vogelkijkpunten en vogelkijkhutten
  • Verrekijker-uitleenpunten
  • Animatiefilms en educatieve posters
  • Vogelwachtposten met persoonlijke begeleiding op bijzondere vogelplekken

Animaties

 

De promotiefilm van Rust voor Vogel, Ruimte voor Mensen is te vinden op YouTube

http://youtu.be/gC6iZPIyzzQ

Het orginele bestand is op te vragen bij chris.vanderheijden@vogelbescherming.nl

Infographic Broedplaatsen van strandbroeders in het Waddengebied
Strandbroeders infographic broedplaatse
JPG Image 3.3 MB
Infographic wat is een HVP?
Hvp infographic wat is hoogwatervluchtpl
JPG Image 3.8 MB
Infographic Verstoringscirkel strandbroeders
Strandbroeders infographic met cirkel.jp
JPG Image 4.7 MB
Infographic Geef vogel van het Waddengebied rust
Hvp infographic geef vogels rust.jpg
JPG Image 4.7 MB
Wadvogels app schermafbeeldingen
schermafbeeldingen.zip
Compressed Archive in ZIP Format 3.0 MB
Animatiefilm Geef vogels in het waddengebied rust
geefvogelsinhetwaddengebiedrust.mov
QuickTime Video Format 70.2 MB
Animatiefilm Geef strandbroeders een kans
Geefstrandbroederseenkans.mov
QuickTime Video Format 68.7 MB